213 029 6106
6942 606440

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου & Ομιλίας

Το πιθανότερο είναι να έχετε ακούσει πολύ συχνά την έκφραση ¨κάθε παιδί είναι διαφορετικό¨. Είναι αλήθεια! Κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης.