213 029 6106
6942 606440

Το κέντρο μας είναι συμβεβλημένο με όλα τα ταμεία. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση του ταμείου η διαδικασία είναι η εξής:

1. Αρχικά χρειάζεται να επικοινωνήσετε με ένα δημόσιο νοσοκομείο ή ιατροπαιδαγωγικό κέντρο όπου και θα κλείσετε ραντεβού με παιδίατρο-αναπτυξιολόγο ή παιδονευρολόγο ή παιδοψυχίατρο.

2. Εκείνος θα κρίνει εάν το παιδί σας χρειάζεται παρέμβαση και τι είδους παρέμβαση. Σε περίπτωση που χρειαστεί παρέμβαση θα σας δώσει μια γνωμάτευση η οποία και θα αναγράφει τις αναγκαίες θεραπείες.

3. Η γνωμάτευση θα πρέπει ακολούθως να σφραγιστεί από ελεγκτή γιατρό.

4. Στη συνέχεια προσκομίζετε την γνωμάτευση σε εμάς και ξεκινάμε την παρέμβαση.

5. Στο τέλος του μήνα πραγματοποιείται η πληρωμή των θεραπειών σας και λαμβάνετε από εμάς την απόδειξη, η οποία και συνοδεύεται από κάποια απαραίτητα έγγραφα.

6. Τέλος, προσκομίζετε την απόδειξη μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα στο αντίστοιχο περιφερειακό γραφείο του ΕΟΠΠΥ, το οποίο και σας πιστώνει τα χρήματα στον λογαριασμό σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, σε οποιαδήποτε στάδιο μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας κατευθύνουμε ανάλογα.